هزینه زندگی در مادرید اسپانیا

مادرید شهر فوتبالی های اسپانیا امروز میخواهیم درباره شرایط و هزینه زندگی در مادرید اسپانیا صحبت کنیم. مادرید پایتخت کشور اسپانیا و بزرگترین شهر این کشور میباشد. این شهر بزرگترین شبکه ای مترو اروپا را دارا میباشد. واحد پول در کشور اسپانیا ” یورو ” میباشد. دانشگاه های مهم در این شهر دانشگاه کمپلوتنسه مادرید و دانشگاه مستقل مادرید میباشند. در ادامه این مطلب به بررسی هزینه زندگی دانشجویی در مادرید نیز میپردازیم.   کلیات هزینه های ماهانه هزینه زندگی در مادرید اسپانیا همچون سایر شهرهای اروپایی حوزه شنگن نسبتاً سنگین…

ادامه مطلب