هزینه زندگی در شانگهای چین

شانگهای قلب تپنده اقتصاد چین باسلام امروز می‌خواهیم درباره شرایط زندگی در شانگهای و هزینه های زندگی در شانگهای چین صحبت کنیم. در دلتای رود یانگ تسه در چین شهربندری پرجمعیتی به اسم شانگهای قرار دارد. کشور چین یکی از کشورهای پیشرفته و مهم دنیا می باشد که هم اکنون دارای شرایط و امکانات مناسب برای زندگی و کار و در ادامه پیشرفت می باشد. این کشور شرایط مناسبی را برای مهاجرت و زندگی در این کشور را فراهم ساخته است. به طوری که اقتصاددانان و سیاستمداران دنیا بر این…

ادامه مطلب