شرایط جدید ترکیه برای مسافرت + ویروس کرونا

ویروس کرونا و شرایط جدید ترکیه

شرایط جدید ترکیه برای ورود مسافران ایرانی به این کشور به خاطر کرونا آپدیت خبر : شنبه ، 10 اسفند 98 در حالی که در حدود یک هفته از کنسلی تمامی پروازها به مقاصد کشور ایران و ترکیه میگذرد ، هنوز هیچ خبری مبنی بر باز شدن مرزهای کشور ترکیه و امکان مسافرت به این کشور شنیده نشده است. در حالی که سایر کشورها تمامی مرزهای خود با ایران را در ابتدا بسته بودند ، اما کشور ترکیه شرایط متفاوتی را برای ایرانیان خواستار شد. کشور ترکیه در ابتدا با…

ادامه مطلب