امنیت در تاشکند ازبکستان

بررسی امنیت تاشکند ازبکستان

امنیت در تاشکند ازبکستان سلام بر همراهان گرامی، امروز درباره شرایط و امنیت تاشکند ازبکستان صحبت می کنیم. شهر تاشکند یکی از شهرهای مهم کشور ازبکستان است این کشور در همسایگی کشور ما نیز قرار دارد که به علت گویش فارسی تقریباً یکی از شهرهای مهاجر پذیر از پاکستان و افغانستان و البته ایران نیز است. هر فردی خیلی خوب به این موضوع آگاه است که در کنار هزینه های مهاجرت ، امنیت شهرها نیز یک مسئله مهم است. مطلب پیشنهادی ما : هزینه زندگی در تاشکند ازبکستان سطح جرم…

ادامه مطلب