هزینه زندگی در اتاوا کانادا

بررسی شرایط و هزینه زندگی در اتاوا کانادا

کلیات هزینه زندگی در اتاوا کانادا هزینه اجاره یک آپارتمان  در داخل شهر حدوداً 974.89 دلار می شود. هزینه خرید مایحتاج منزل به صورت کلی  تقریباً 79.91 دلار می شود . هزینه خرید لباس در اتاوا تقریباً برابر 261.2 دلار است. حمل و نقل با اتوبوس و مترو در مرکز شهر برای هر نفر 87.9 دلار است. جزئیات مایحتاج منزل در اتاوا کانادا بعد از بررسی کلیات هزینه زندگی در اتاوا وارد جزییات مایحتاج منزل می شویم . مسلماً بعد از اجاره خانه  مهمترین هزینه باید خورد و خوراک باشد…

ادامه مطلب