بایگانی‌های زندگی در شهر ژوهانسبورگ - هزینه های زندگی