هزینه زندگی در مکزیکو سیتی مکزیک
5 (3)

مکزیکوسیتی قطب فرهنگی و مالی آمریکا با سلام امروز میخواهیم درباره هزینه زندگی در مکزیکوسیتی مکزیک و شرایط زندگی در مکزیکوسیتی صحبت کنیم. مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک و یکی از قطب های مالی و فرهنگی آمریکا است. مکزیکو سیتی یکی از کلان شهرهای آمریکای شمالی محسوب میشود. این شهر در 13 مارس1325 توسط تنوخ به عنوان مکزیک و توسط هرنور کورتس به عنوان مکزیو سیتی تاسیس شد. این شهر واقع در دره مکزیک میباشد. بارش باران در تابستان بسیار میباشد و در بعضی مواقع همراه تگرگ است و بارش برف بسیار…

ادامه مطلب