هزینه زندگی در آبیجان ساحل عاج

آبیجان پایتخت سابق ساحل عاج باسلام . اینبار میخواهیم شمارا با شرایط زندگی در آبیجان و ریز هزینه های زندگی در آبیجان آشنا کنیم. آبیجان بزرگ ترین شهر و پایتخت سابق کشور ساحل عاج است ،پس از پاریس و کینشاسا، آبیجان سومین شهر بزرگ فرانسوی زبان است. مطلب پیشنهادی ما : بررسی هزینه زندگی در کیپ تاون آفریقای جنوبی به همین دلیل شرابط زندگی در آبیجان برای افراد فرانسوی زبان شرایط بهتری را ایجاد میکند. آبیجان در کرانه خلیج گینه وجود دارد . بیشترین تولیدات این شهر مربوط به بخش…

ادامه مطلب