هزینه زندگی در بمبئی هند

بمبئی مرکز پارچه پنبه ای هند سلام شهر جدیدی که امروز معرفی خواهیم کرد شهر بمبئی است. بمبئی از شهر های کشورهند است. استعمارگران پرتغالی نام بمبئی به معنای ساحل خوب را بر روی این شهر گذاشتند. نام دیگر این شهر مومبای است. مومبای نام یکی از خدایان هندی است. این شهر یکی از شهرهای پرجمعیت دنیا است و در غرب کشور هند قرار دارد.  بمبئی مرکز تجارتی، بانکداری،بازرگانی و صنعت کشتی سازی هند است. مرکز تولید پارچه پنبه ای در هند،بمبئی است. این شهر دارای شرکت های تجارتی زیادی…

ادامه مطلب