بازگرداندن پول مسافران بخاطر کرونا
5 (3)

بازگرداندن پول بلیط مسافران از ایرلاین های هواپیمایی بخاطر بیماری کرونا به علت افزایش درگیری مردم کشورمان با بیماری کرونا ، تعداد این بیماران در طی روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است. به همین علت خیلی از مسافرانی که درگیر بیماری کرونا بودند ، هم اکنون درخواست باز پس گیری پول هایشان از هواپیمایی هایی شده اند که از آنها بلیط خریداری کردند. یکی از ایرلاین های داخلی کشورمان طی نامه نگاری جدید مدیر فروش خود با آژانس های هواپیمایی بخشنامه ای را مبنی بر بازگرداندن پول مسافران بخاطر کرونا…

ادامه مطلب