ماساچوست ناقضان قوانین کرونا را 500 دلار جریمه میکند
5 (1)

جریمه 500 دلاری ماساچوست کرونا

ماساچوست مبلغ 500 دلار جریمه برای کسانی که قوانین جدید سفر را نقض می کنند ، جریمه می کند مسافرانی که قصد ورود به ماساچوست را دارند، هم اکنون باید از دستور سفر جدید پیروی کنند یا جریمه 500 دلاری را قبول کنند. ماساچوست جریمه کرونا قانون جدید ماساچوست به خاطر کرونا ( ماساچوست جریمه کرونا ) یکشنه گذشته، در تاریخ 1 آگوست، در ایالت ماساچوست تصویب شد که هر مسافر ورودی بایستی : جواب منفی تست کرونا ( همان PCR منفی ) را به همراه خود داشته باشند. به مدت دو…

ادامه مطلب