در صورت گم شدن یا دزدیده شدن پاسپورت چه کنیم
5 (1)

بررسی سرقت پاسپورت

در صورت گم شدن یا دزدیده شدن و سرقت پاسپورت در کشور خارجی باید چه اقداماتی کنیم ؟ ممکن است بیشتر مردم و مسافران ندانند در صورت گم کردن یا دزدیده شدن پاسپورت خودشان در یک کشور خارجی باید چه اقداماتی کنند. قبل از مسافرت به خارج از کشور ، مطمئن می شوید که تمام مدارک سفر مورد نیاز خود را داشته باشید. اندکی پس از رسیدن به مقصد خودتان، با تعجب با یک اتفاق ناخوشایند روبرو می شوید: متوجه می شوید که گذرنامه شما ناپدید شده است. ممکن است شما…

ادامه مطلب