اجازه سفرهای دریایی ایتالیا از مرزهای دریایی ایتالیا
5 (2)

بررسی مرزهای دریایی ایتالیا

اجازه سفرهای دریایی توسط ایتالیا برای احیای صنعت گردشگری کشور ایتالیا برای احیا صنعت گردشگری خود ، مرزهای دریایی ایتالیا را برای انجام سفرهای دریایی ایتالیا باز کرد. دولت ایتالیا چه اقداماتی را برای احیا صنعت گردشگری خود انجام داده است ؟ دولت کشور ایتالیا برای احیای صنعت گردشگری ویران شده خود بخاطر درگیری با ویروس کرونا ، مرزهای دریایی را باز کرد و به خطوط کشتی های کروز اجازه سفرهای دریایی را داد. اجازه سفرهای دریایی از شنبه مورخ 10 آگوست برای سفرهای دریایی کشتی ها کروز از ایتالیا…

ادامه مطلب